هوش عاطفی‌( هیجانی ) چیست ؟ 

برای سال های متمادی تصور بر این بود که IQ ( ضریب هوشی ) نماینده میزان موفقیت افراد است. در مدارس معیار اهدای جوایز به دانش آموزان تست هوش بود و حتی بعضی از شرکت ها برای پاداش از تست هوش استفاده می‌کردند. در دهه اخیر محققان در یافتند که ... 

منبع : ایرانویچ هوش عاطفی‌( هیجانی ) چیست ؟
برچسب ها : هیجانی چیست ,عاطفی‌ هیجانی